Jobcoaching- trajectbegeleiding

Van arbeidsmatige dagbesteding tot in de samenleving mét een volwaardig arbeidscontract op zak. Als Jobcoach bied ik volop arbeidsondersteuning. Hierbij vervul ik een belangrijke brugfunctie tussen jou als werkzoekende en werkgevers. Voor alle partijen is er veel winst te behalen op maatschappelijk, financieel én sociaal vlak.  

Ik begeleid mensen met een arbeidsbeperking, veelal vanuit een uitkeringspositie (Wajong- WAO of WIA-uitkering) en ik help hen bij het vinden en- of behouden van betaald werk. Indien betaald werk (nog) niet haalbaar is, zullen we samen aanvankelijk op zoek gaan naar vrijwilligerswerk, dagbesteding of een leerwerkplek/ werkervaringsplek. 

 

Re-integratie – op zoek naar een passende werkplek  

Het draait er allemaal om een passende baan te vinden bij één van de vele bedrijven binnen mijn uitgebreide netwerk.
Ik kan je helpen een uitdagende werk(ervarings)plek te vinden om werkervaring op te doen. Tijdens stages kijk ik – altijd samen met jou – welke verbeteringen nog kunnen worden doorgevoerd. Het gaat vaak ook om training op mentaliteit of uiterlijke verzorging. Zo leggen we de basis voor een succesvolle arbeidsovereenkomst.

Een duurzame baan is weliswaar het einddoel, maar staat in het traject niet centraal. Het gaat er om welke baan jij wenst en het functieprofiel waarbinnen jij optimaal kan werken en waar jouw kwaliteiten maximaal tot uiting komen. Bovendien moeten de randvoorwaarden aansluiten bij de persoonlijkheid, zodat jij je prettig voelt in de omgeving waarin je werkt. Alleen dan is het mogelijk om die baan te vinden die bij jou past.

Maatwerk  

Ik werk volgens de IVB methodiek (Individuele Vraaggerichte Benadering). De kern is dat de regie bij jou als deelnemer ligt. Samen gaan wij op zoek naar een passende functie. Daarbij kijk ik vooral naar jou als persoon, met jouw mogelijkheden en kwaliteiten. Wat kun jij, wat vind jij echt leuk en wat heb je nodig? Tevens houden wij rekening met jouw beperking(en). 
Ik ga voor jou en jouw potentiële opdracht- & werkgever áltijd voor maatwerk. Samen stellen wij een op maatwerk gericht begeleidingsplan op. Hierin wordt beschreven hoeveel uren begeleiding jij nodig hebt, waaruit deze bestaat, maar bijvoorbeeld ook hoe de werkplek het beste ingericht kan worden in relatie tot de beperking en behoefte van jou als medewerker.

Activering  

Als je om welke reden dan ook lange tijd niet hebt gewerkt, moet je weer even wennen aan een werkritme. Waar liggen ook alweer je interesses én talenten? Ik kan je helpen om deze te achterhalen. 
Ik hecht grote waarde aan zaken als: op tijd komen, samenwerken met collega’s of het netjes houden van een werkplek. Belangrijke basisvaardigheden, die ook later altijd van pas komen.   

Begeleiding op de werkplek

Ik begeleid jou bij het inwerken en ondersteun jou bij het vinden van antwoorden op vragen en het leren benutten van mogelijkheden, het optimaliseren van de zelfredzaamheid in het verrichten van arbeid, het aanleren van (werk)handelingen.            Ik leer jou zo nodig hoe om te gaan met de eisen die het werk en de werkomgeving stellen. Indien nodig stem ik af met het ondersteunende sociale netwerk. Tijdens de inwerkperiode kan ik actief met jou mee werken en dezelfde werkzaamheden uitvoeren.

Soms loop je vast in je werk. Als jobcoach ga ik dan met jou en je werkgever rond de tafel om dit probleem helder in kaart te brengen. Het kan zijn dat er extra scholing en/of begeleiding nodig is. Soms is extra uitleg over bepaalde beperkingen – neem bijvoorbeeld autisme – nodig. Begrip kweken op de werkvloer is belangrijk.  

Spil  

Tevens zal ik regelmatig gesprekken voeren en contact onderhouden met de vakdocent en werkgever. Als (job)coach ben ik een belangrijke spil tussen medewerkers, ouders/verzorgers, opdrachtgevers/ UWV, werkgevers, GGZ en zorgverleners.  

Begeleiding op afstand

Na de inwerkperiode wordt het contact tussen mij en jou verminderd tot een maandelijks bezoek om de werksituatie te bespreken. Als er problemen vanuit jou, je docent of werkgever op de werkvloer(zijn) ontstaan, kan mijn hulp worden ingeschakeld.