Persoonlijke begeleiding- coaching

 

 

Het doel van de persoonlijke begeleiding- coaching is om jou te ondersteunen bij het zelfstandig leven en wonen zodat jij mee kunt doen in de samenleving. De begeleiding is er op gericht om vanuit jouw eigen kracht te komen tot maximale zelfontplooiing en daarbij de regie te krijgen over jouw eigen leven.

Met het coachen richten wij ons op jouw toekomst. Wij stimuleren en begeleiden jou in jouw ontwikkeling en bij het realiseren van jouw doelstellingen. Daarbij richten wij ons op de mogelijkheden en jouw sterke punten en niet op problemen, tekortkomingen of belemmeringen. 

Zolang we in een positieve stemming verkeren, geven kleine verbeteringen in jouw leven grote verbeteringen. Samen streven we er naar om het beste van jouw mogelijkheden en kwaliteiten boven water te halen en dit alles met als doel jouw kwaliteit van het leven te verbeteren.

Er kunnen allerlei oorzaken zijn waarom je het alleen niet goed redt thuis. De begeleiding is daarom ook afgestemd op jouw persoonlijke situatie. Deze vult aan waar dat wenselijk of noodzakelijk is en is gericht op ontwikkeling waar dat kan. De ondersteuning vindt in principe bij jou thuis plaats.

Wij bieden ondersteuning bij o.m.:

 • het plannen/ structureren van de dag of de week
 • het bespreken van allerlei zaken. Ik luister en help jou bij het maken van keuzes
 • het leren omgaan met dagelijkse problemen
 • het verwerken en omgaan met de gevolgen van de beperking
 • het structureren en organiseren van het huishouden
 • het organiseren van administratieve en financiële zaken
 • bemiddeling bij schuldhulpverlening
 • je werk of school. Zodat het goed blijft gaan op deze plek
 • het zoeken naar een vrijetijdsbesteding die bij jou past
 • contact (leren) leggen met anderen en er voor zorgen dat dit contact blijft als je het prettig vind
 • het ontwikkelen van persoonlijke mogelijkheden
 • het vergroten van (sociale) vaardigheden
 • het voorbereiden en begeleiden van belangrijke afspraken met bijvoorbeeld huisarts, specialist, ziekenhuis, psycholoog, maatschappelijk werk en gemeente.