Even voorstellen: 


Mijn naam is Martje Minneboo- Volkers.

Na het afronden van mijn post HBO opleiding Jobcoach- Trajectbegeleider in maart 2016, heb ik mijn eigen bedrijf 'Minneboo Coaching & Welzijn' opgericht en ben ik werkzaam als zelfstandige.  

In 2003 ben ik afgestudeerd als maatschappelijk werker aan de Hogeschool Rotterdam. Sindsdien heb ik o.a. ruime ervaring opgedaan in het coördinerend begeleiden van mensen met een licht verstandelijke beperking, al dan niet in combinatie met een psychische aandoening/ stoornis als Autisme, AD(H)D of NAH. 

Mijn aanbod bestond uit ambulante ondersteuning, psychosociale hulpverlening, coaching op het gebied van zelfstandig wonen, werk en dagbesteding, hulp bij administratie en opbouwen/ onderhouden van een sociaal netwerk.  

Daarvoor ben ik werkzaam geweest als groepsleider voor jongeren met leer- en opvoedingsproblematiek en als jobcoach.  

Naast mijn opleidingen, heb ik verschillende certificaten behaald voor o.a. de volgende cursussen: Communicatieve vaardigheden, Begeleid Ontdekkend Leren/ Eigen Initiatief Model, Autisme, Competent methodisch opleiden in de beroepspraktijk, Intervisie, etc.  

Mijn kracht ligt in 'naast de mens staan' en aan te sluiten bij zijn/ haar behoeften. Ik geloof in perspectief voor mensen en dat mensen kunnen veranderen. Tevens vind ik het belangrijk om te kijken naar vooral mogelijkheden en kwaliteiten van de persoon, daarbij rekening houdend met de beperking(en) en zo de persoon te stimuleren bij zijn groei en ontwikkeling